Expert Group logo

  • Register

Znalecká organizácia Expert Group

EXPERT GROUP je komanditná spoločnosť, ktorá je ako znalecká organizácia zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

Vznik a história spoločnosti

Spoločnosť vznikla v roku 2008 ako spoločnosť s ručením obmedzeným. Zakladateľmi sú znalci z odborov Doprava cestná a Ekonómia a manažment s dlhoročnou praxou vo svojich profesiách. Ihneď po jej vzniku bola spoločnosť zapísaná ako znalecká organizácia do zoznamu znalcov MS SR. V roku 2012 bola realizovaná transformácia právnej formy organizácie zo spoločnosti s ručením obmedzeným na komanditnú spoločnosť. V priebehu transformácie došlo zároveň k významnému rozšíreniu znaleckých odborov a odvetví, v rámci ktorých je organizácia oprávnená vypracovávať znalecké úkony.

Činnosť spoločnosti

V súčasnosti je EXPERT GROUP najväčšou znaleckou organizáciou na Slovensku. Spoločnosť je kompetentná vypracovávať znalecké úkony v deviatich znaleckých odboroch a v dvadsatich piatich znaleckých odvetviach, pričom disponuje dvadsiatimi piatimi znalcami.

Prvoradým zameraním spoločnosti je znalecká činnosť v jednotlivých znaleckých odboroch a odvetviach, ale aj vzdelávacia, konzultačná a poradenská činnosť v príslušnej problematike.

V rozsahu nášho oprávnenia vypracujeme s vysokou odbornosťou a profesionalitou znalecké posudky a iné znalecké úkony pre potreby fyzických a právnických osôb, štátnych a samosprávnych orgánov.

Pri vypracovaní znaleckých úkonov a vyhodnocovaní predložených podkladov dodržiavame všetky metodické a koncepčné postupy so súčasným prihliadnutím na špecifiká konkrétneho posudzovaného problému. Vypracované znalecké úkony spĺňajú všetky formálne a metodické náležitosti znaleckých úkonov vyžadované príslušnou legislatívou.

Diskrétnosť je pre nás samozrejmosťou.

 

RotCrop Puzzle

NAJVÄČŠIA ZNALECKÁ ORGANIZÁCIA

AKTUÁLNE INFORMÁCIESEMINÁR

DIGITAL FORENSICS INFO DAY

12.10.2016

EXPERT GROUP organizuje odborný seminár zameraný na forenznú analýzu digitálnych dát (Digital Forensic, DF), ktorý sa bude konať dňa 12.10.2016 v hoteli Hotel CITY **** v Galante.

Týmto Vás srdečne pozývame a tešíme sa na stretnutie!


Podrobné informácie nájdete priamo na stránkach venovaných semináru DIGITAL FORENSICS INFO DAY.