Expert Group logo

  • Register

Znalecká organizácia Expert Group

EXPERT GROUP je komanditná spoločnosť, ktorá je ako znalecká organizácia zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

Vznik a história spoločnosti

Spoločnosť vznikla v roku 2008 ako spoločnosť s ručením obmedzeným. Zakladateľmi sú znalci z odborov Doprava cestná a Ekonómia a manažment s dlhoročnou praxou vo svojich profesiách. Ihneď po jej vzniku bola spoločnosť zapísaná ako znalecká organizácia do zoznamu znalcov MS SR. V roku 2012 bola realizovaná transformácia právnej formyorganizácie zo spoločnosti s ručením obmedzeným na komanditnú spoločnosť. V priebehu transformácie došlo zároveň k významnému rozšíreniu znaleckých odborov a odvetví, v rámci ktorých je organizácia oprávnená vypracovávať znalecké úkony.

Činnosť spoločnosti

V súčasnosti je EXPERT GROUP najväčšou znaleckou organizáciou na Slovensku. Spoločnosť je kompetentná vypracovávať znalecké úkony v deviatich znaleckých odboroch a v dvadsatich piatich znaleckých odvetviach, pričom disponuje dvadsiatimi piatimi znalcami.

Prvoradým zameraním spoločnosti je znalecká činnosť v jednotlivých znaleckých odboroch a odvetviach, ale aj vzdelávacia, konzultačná a poradenská činnosť v príslušnej problematike.

V rozsahu nášho oprávnenia vypracujeme s vysokou odbornosťou a profesionalitou znalecké posudky a iné znalecké úkony pre potreby fyzických a právnických osôb, štátnych a samosprávnych orgánov.

Pri vypracovaní znaleckých úkonov a vyhodnocovaní predložených podkladov dodržiavame všetky metodické a koncepčné postupy so súčasným prihliadnutím na špecifiká konkrétneho posudzovaného problému. Vypracované znalecké úkony spĺňajú všetky formálne a metodické náležitosti znaleckých úkonov vyžadované príslušnou legislatívou.

Diskrétnosť je pre nás samozrejmosťou.

 

RotCrop Puzzle

NAJVÄČŠIA ZNALECKÁ ORGANIZÁCIA

AKTUÁLNE INFORMÁCIESEMINÁR

PC-CRASH 13.1

EXPERT GROUP organizuje odborný seminár zameraný na analýzu dopravných nehôd pomocou výpočtového a simulačného programu PC-Crash, ktorý sa bude konať v dňoch 24.-25.9.2021 v hoteli Kaskády pri Galante.

Týmto Vás srdečne pozývame a tešíme sa na stretnutie!


Podrobné informácie nájdete priamo na stránkach semináru www.usi.expertgroup.sk.