Expert Group logo

  • Register

Znalecká organizácia Expert Group

EXPERT GROUP je komanditná spoločnosť, ktorá je ako znalecká organizácia zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

Vznik a história spoločnosti

Spoločnosť vznikla v roku 2008 ako spoločnosť s ručením obmedzeným. Zakladateľmi sú znalci z odborov Doprava cestná a Ekonómia a manažment s dlhoročnou praxou vo svojich profesiách. Ihneď po jej vzniku bola spoločnosť zapísaná ako znalecká organizácia do zoznamu znalcov MS SR. V roku 2012 bola realizovaná transformácia právnej formyorganizácie zo spoločnosti s ručením obmedzeným na komanditnú spoločnosť. V priebehu transformácie došlo zároveň k významnému rozšíreniu znaleckých odborov a odvetví, v rámci ktorých je organizácia oprávnená vypracovávať znalecké úkony.

Činnosť spoločnosti

V súčasnosti je EXPERT GROUP najväčšou znaleckou organizáciou na Slovensku. Spoločnosť je kompetentná vypracovávať znalecké úkony v deviatich znaleckých odboroch a v dvadsatich piatich znaleckých odvetviach, pričom disponuje dvadsiatimi piatimi znalcami.

Prvoradým zameraním spoločnosti je znalecká činnosť v jednotlivých znaleckých odboroch a odvetviach, ale aj vzdelávacia, konzultačná a poradenská činnosť v príslušnej problematike.

V rozsahu nášho oprávnenia vypracujeme s vysokou odbornosťou a profesionalitou znalecké posudky a iné znalecké úkony pre potreby fyzických a právnických osôb, štátnych a samosprávnych orgánov.

Pri vypracovaní znaleckých úkonov a vyhodnocovaní predložených podkladov dodržiavame všetky metodické a koncepčné postupy so súčasným prihliadnutím na špecifiká konkrétneho posudzovaného problému. Vypracované znalecké úkony spĺňajú všetky formálne a metodické náležitosti znaleckých úkonov vyžadované príslušnou legislatívou.

Diskrétnosť je pre nás samozrejmosťou.

 

RotCrop Puzzle

NAJVÄČŠIA ZNALECKÁ ORGANIZÁCIA

AKTUÁLNE INFORMÁCIEZRUŠENIE SEMINÁRA

PC-Crash 13.0
16.-17.10.2020

Aj tento rok organizoval EXPERT GROUP odborný seminár zameraný na technickú analýzu dopravných nehôd pomocou programu PC-Crash, ktorý sa mal konať v dňoch 16.-17.10.2020 v Hoteli City v Galante.

Vzhľadom na súčasnú situáciu v súvislosti s koronavírusom COVID-19 je konanie tohto seminára zrušené!


Podrobné informácie nájdete priamo na stránkach seminára www.usi.expertgroup.sk.