Expert Group logo

 • Register

Prekážka náhla

EXPERT GROUP ponúka analytikom dopravných nehôd výpočtový program Prekážka náhla. Autorom programu je doc. Ing. Pavol Kohút, PhD..

Účelom programu je, na základe vstupných veličín, vykonať komplexnú analýzu problematiky prekážky náhlej a vypočítať strednú hodnotu ako i rozpätie nasledovných veličín:

 • rýchlosť vozidla na začiatku nehodového deja
 • vzdialenosť vozidla (v okamihu, kedy vodič rozpoznal kolíznu situáciu) po miesto zrážky
 • čas, ktorý zostával uplynúť od okamihu, kedy vodič rozpoznal kolíznu situáciu, po okamih zrážky


Podrobnejšie informácie o prekážke náhlej sa dozviete v článku Problematika výpočtu prekážky náhlej (formát pdf).

Prekazka nahla 1Výsledky vyhodnotenia
otázky prekážky náhlej pomocou uvedeného programu je možné získať dvoma spôsobmi. V prvom prípade sa jedná o jednorazový výpočet s verziou programu obmedzenou len na zadávanie vstupných údajov, v druhom prípade o neobmedzenú licenciu programu s jeho plnou funkcionalitou (podrobnejšie viď nižšie). V obidvoch prípadoch sú výsledkom výpočtu kompletné protokoly výpočtu so všetkými vyhodnotenými veličinami.


Príklady výsledných protokolov výpočtu z programu Prekážka náhla:

Prekazka nahla 2Jednorazový výpočet programom Prekážka náhla

Pri tomto spôsobe užívateľ vyplní formulár vstupných údajov potrebných pre vykonanie výpočtu a odošle ho autorovi programu. Autor programu vykonaná výpočet a spätne zašle užívateľovi protokoly výpočtu.


Formuláre pre zadávanie vstupných údajov do programu Prekážka náhla podľa typu dopravnej nehody:

 • PN vstupy typ A - formát xls (komprimované vo WinZip)
  Pre dopravné nehody typu vozidlo - chodec (prípadne vozidlo - cyklista), kde je známa celková dráha brzdenia vozidla pred zrážkou i po zrážke. Použiteľnosť formulára typu A je teda daná tým, že musia byť k dispozícii brzdné stopy pred i po zrážke a vozidlo musí zastaviť v mieste ukončenia brzdných stôp.
 • PN vstupy typ B - formát xls (komprimované vo WinZip)
  Pre dopravné nehody, kde vozidlo zanechalo pred zrážkou brzdné stopy (vhodné taktiež pre nehodu typu vozidlo - vozidlo). Použiteľnosť formulára typu B je teda daná tým, že musia byť k dispozícii brzdné stopy pred zrážkou.
 • PN vstupy typ C - formát xls (komprimované vo WinZip)
  Pre dopravné nehody, kde vozidlo nezanechalo pred zrážkou brzdné stopy (vhodné taktiež pre nehodu typu vozidlo - vozidlo). Použiteľnosť formulára C je teda daná tým, že musí byť k dispozícii čas, ktorý uplynul od okamihu, kedy vodič mohol rozpoznať kolíznu situáciu po okamih zrážky.

 

Pre správne vypĺňanie formulárov vstupných údajov sú k dispozícii tieto návody:

 • Skrátený manuál - vstupy - formát pdf (skrátený návod na správne vypĺňanie formulárov vstupných údajov typu A,B,C)
 • Manuál - vstupy - formát pdf (podrobný návod na správne vypĺňanie formulárov vstupných údajov typu A,B,C s vysvetlivkami)


Cena
za vykonanie jednorazového výpočtu je:

10 Eur – v prípade, že užívateľ nepotrebuje žiadnu konzultáciu pri zadávaní vstupných údajov
20 Eur - v prípade, že užívateľ potrebuje telefonickú konzultáciu (+421 905 189 803) pri zadávaní vstupných údajov

 Neobmedzená licencia programu Prekážka náhla

Pri neobmedzenej licencii programu Prekážka náhla používa užívateľ program ako celok s kompletnou funkcionalitou. V takomto prípade sa výpočet realizuje priamo na počítači užívateľa bez nutnosti komunikácie s autorom programu. Pred prvým použitím jednotlivých typov programov Prekážka náhla (typy A, B, C) je nutné vykonať ich aktiváciu (podrobnosti sú uvedené v manuáli).


Neobmedzená licencia programu Prekážka náhla podľa typu dopravnej nehody:

 • PN komplet typ A - formát xls (komprimované vo WinZip)
  Pre dopravné nehody typu vozidlo - chodec (prípadne vozidlo - cyklista), kde je známa celková dráha brzdenia vozidla pred zrážkou i po zrážke. Použiteľnosť programu typu A je teda daná tým, že musia byť k dispozícii brzdné stopy pred i po zrážke a vozidlo musí zastaviť v mieste ukončenia brzdných stôp.
 • PN komplet typ B - formát xls (komprimované vo WinZip)
  Pre dopravné nehody, kde vozidlo zanechalo pred zrážkou brzdné stopy (vhodné taktiež pre nehodu typu vozidlo - vozidlo). Použiteľnosť programu typu B je teda daná tým, že musia byť k dispozícii brzdné stopy pred zrážkou.
 • PN komplet typ C - formát xls (komprimované vo WinZip)
  Pre dopravné nehody, kde vozidlo nezanechalo pred zrážkou brzdné stopy (vhodné taktiež pre nehodu typu vozidlo - vozidlo). Použiteľnosť programu typu C je teda daná tým, že musí byť k dispozícii čas, ktorý uplynul od okamihu, kedy vodič mohol rozpoznať kolíznu situáciu po okamih zrážky.


Pre správne používanie jednotlivých typov programov Prekážka náhla je k dispozícii tento návod:

Skrátený manuál - komplet - formát pdf (skrátený návod na správne používanie jednotlivých typov programov Prekážka náhla)

Podrobný návod na správne používanie jednotlivých typov programov Prekážka náhla s vysvetlivkami sa v súčasnosti pripravuje a bude zverejnený na tomto mieste. Za meškanie sa ospravedlňujeme.


Cena neobmedzenej licencie
programu Prekážka náhla je 100,- Eur za každý typ dopravnej nehody (typ A, typ B a typ C).

Prekážka náhla je prekážka, ktorá je vodičovi vytvorená takým spôsobom, že vodič pri správnej technike jazdy nemôže zastaviť do miesta zrážky, resp. nemôže odvrátiť dopravnú nehodu.

AKTUÁLNE INFORMÁCIESEMINÁR

PC-CRASH 13.1

EXPERT GROUP organizuje odborný seminár zameraný na analýzu dopravných nehôd pomocou výpočtového a simulačného programu PC-Crash, ktorý sa bude konať v dňoch 24.-25.9.2021 v hoteli Kaskády pri Galante.

Týmto Vás srdečne pozývame a tešíme sa na stretnutie!


Podrobné informácie nájdete priamo na stránkach semináru www.usi.expertgroup.sk.