Expert Group logo

 • Register

Kurz defenzívnej jazdy - obsah kurzu

Kurz defenzívnej jazdy sa realizuje interaktívnou formou za použitia najmodernejšej výpočtovej a projekčnej techniky. Dôraz sa kladie na grafickú vizualizáciu prednášanej problematiky. Počet účastníkov kurzu je približne desať. Kurz je rozdelený na teoretickú a praktickú časť.

Teoretická časť kurzu v dĺžke troch hodín prebieha formou výkladu a diskusie, prípadne spracovaním a vyhodnotením anonymného testu. Cieľom je viesť účastníkov kurzu k zamysleniu sa nad problémami cestnej premávky a k uvedomeniu si nebezpečia, ktoré je spojené s riadením motorového vozidla. Najčastejšie vznikajúce nebezpečné situácie, ktoré vedú k dopravným nehodám, sú prezentované na skutočných prípadoch. Vyhodnocuje sa predovšetkým možnosť predvídania ich vzniku a tiež možnosť ich riešenia.

Najdôležitejšie tematické celky teoretickej časti kurzu

 • rozdiel medzi bezpečnou a defenzívnou jazdou 
 • negatívne faktory pôsobiace na vodiča
 • príprava vozidla a vodiča pred jazdou
 • najčastejšie príčiny dopravných nehôd
 • prvky, ktoré obmedzujú rýchlosť jazdy
 • reakčná doba vodiča
 • sledovanie situácie v cestnej premávke
 • jazda spôsobujúca kolízne situácie
 • rýchlosť jazdy a jej vplyv na vznik kolíznej situácie
 • jazda s vozidlom za zníženej viditeľnosti
 • jazda s vozidlom na povrchu so zníženým súčiniteľom adhézie
 • dodržanie bezpečnej vzdialenosti
 • bezpečná jazda pred acez križovatku
 • predchádzanie vozidiel
 • otázka predvídavosti
 • využívanie bezpečnostných systémov vozidla pre ochranu posádky vozidla
 • ako možno predísť dopravnej nehode
 • ako sa vyhnúť čelnej zrážke
 • následky prípadnej dopravnej nehody

Praktická časť kurzu v dĺžke dvoch hodín prebieha predovšetkým formou diskusie. Vybrané príčiny vzniku dopravných nehôd sú podrobne rozobrané na niekoľkých skutočných dopravných nehodách. Účastníci kurzu sú oboznámení s priebehom dopravnej nehody a spolu s prednášajúcim vyhodnocujú správnosť či nesprávnosť techniky jazdy jej účastníkov, možnosť predvídania a mieru zavinenia spolu s trestno-právnou zodpovednosťou. S využitím najmodernejších simulačných programov pre analýzu dopravných nehôd sa vyhodnocuje otázka, či bolo možné dopravnej nehode zabrániť technikou defenzívnej jazdy.

BEZPEČNE ALEBO DEFENZÍVNE ?

AKTUÁLNE INFORMÁCIESEMINÁR

TECHNICKÁ ANALÝZA DOPRAVNÝCH NEHÔD

19.-20.5.2017

EXPERT GROUP opäť organizuje odborný seminár zameraný na technickú analýzu dopravných nehôd, ktorý sa bude konať v dňoch 19.-20.5.2017 v Hoteli Kaskády pri Galante.

Týmto Vás srdečne pozývame a tešíme sa na stretnutie!


Podrobné informácie nájdete priamo na stránkach seminára www.usi.expertgroup.sk.