Expert Group logo

  • Register

Kurz defenzívnej jazdy - popis kurzu

Kurz defenzívnej jazdy je zameraný na to, aby vodičov naučil ako sa pri vedení motorového vozidla nedostať do krízovej situácie. Ide o nový spôsob vzdelávania vodičov, ktorý vypĺňa tragické vákuum medzi vodičským kurzom a vodičským dôchodkom. Štatistiky vyspelých štátov vykazujú podstatné zníženie dopravnej nehodovosti u vodičov, ktorí si osvoja návyky defenzívnej jazdy.

Kurzy väčšinou vykonávame priamo v sídle zákazníka. Hlavnou úlohou kurzu je priviesť účastníka k zamysleniu sa nad problémami cestnej premávky a k uvedomeniu si problému nebezpečenstva, ktorému sa vystavuje pri riadení motorového vozidla. Spolu s prednášajúcimi sa účastníci kurzu zamýšľajú nad tým, ako prispôsobiť svoje správanie v cestnej premávke tak, aby v maximálnej možnej miere predišli vzniku kritických situácií.

Kurzy defenzívnej jazdy sa skladajú z teoretickej a praktickej časti a sú pripravované pre skupiny osôb alebo pre jednotlivcov. Podľa priania zákazníka sú pripravované buď pre vodičov osobných vozidiel, nákladných vozidiel alebo autobusov.

Čo je defenzívna jazda

Slovo defenzíva znamená obrana alebo ochrana. Ako účastníci cestnej premávky sa snažíme bezpečnou jazdou chrániť seba a svoje okolie. Na cestách sa však často stretávame s chybami a agresivitou vodičov, čím vznikajú nebezpečné situácie aj pre tých, ktorí jazdia bezpečne. Jazdiť bezpečne preto vždy nestačí.

Pri defenzívnej jazde sa nespoliehame na to, že všetci vodiči jazdia bezpečne. Predpokladáme možnosť porušenia pravidiel cestnej premávky inými účastníkmi. Sledujeme ich správanie, vyhodnocujeme celkovú situáciu v okolí a predvídame. Potenciálne kolízne situácie preto riešime ešte skôr, ako vzniknú. Technikou jazdy predchádzame vzniku nebezpečných situácií a vytvárame predpoklad na ich odvrátenie.

Prečo s EXPERT GROUP

Spoločníci EXPERT GROUPU boli prví, ktorí začali na Slovensku vykonávať kurzy defenzívnej jazdy. Sme jednou z mála spoločností, ktorá poskytuje túto službu. Kvalita know-how spoločnosti je daná spoluprácou so zahraničnými partnermi a profesionálne pripravenými lektormi. Prednášatelia sú odborníci s dlhoročnou praxou v oblasti analýzy dopravných nehôd. Ako certifikovaní znalci, úzko spolupracujúci s Ústavom súdneho inžinierstva v Žiline, sa podieľajú na riešení najzávažnejších a najtragickejších dopravných nehôd na Slovensku. Spolupracujú s renomovanými poisťovňami, prednášajú na Žilinskej univerzite a organizujú najnáročnejšie simulačné testy dopravných nehôd na Slovensku a v zahraničí.

BEZPEČNÁ JAZDA NESTAČÍ !

AKTUÁLNE INFORMÁCIESEMINÁR

TECHNICKÁ ANALÝZA DOPRAVNÝCH NEHÔD

19.-20.5.2017

EXPERT GROUP opäť organizuje odborný seminár zameraný na technickú analýzu dopravných nehôd, ktorý sa bude konať v dňoch 19.-20.5.2017 v Hoteli Kaskády pri Galante.

Týmto Vás srdečne pozývame a tešíme sa na stretnutie!


Podrobné informácie nájdete priamo na stránkach seminára www.usi.expertgroup.sk.