Expert Group logo

  • Register

Vzdelávacia činnosť

Jednou z ambícií spoločnosti EXPERT GROUP je vykonávanie vzdelávacej, konzultačnej a poradenskej činnosti v problematike, ktorá je jej blízka z výkonu znaleckej činnosti.

Dvaja zo zakladateľov spoločnosti sú znalci z odboru cestnej dopravy s dlhoročnou praxou vo svojej profesii. Práve ich skúsenosti a znalosti v oblasti technickej analýzy dopravných nehôd predurčujú zameranie spoločnosti v oblasti vzdelávania. Prvoradým cieľom je odovzdávať svoje poznatky a vedomosti o príčinách vzniku dopravných nehôd nielen odbornej ale aj širokej verejnosti. Preto najvýznamnejšou činnosťou spoločnosti EXPERT GROUP je vykonávanie školení, kurzov a poskytovanie konzultácií a poradenstva práve v tejto problematike.

Odborné semináre

Pre znalcov z cestnej dopravy ponúka spoločnosť EXPERT GROUP predovšetkým školiacu činnosť formou odborných seminárov, ktoré organizuje v spolupráci s inými významnými slovenskými a zahraničnými organizáciami zaoberajúcimi sa technickou analýzou dopravných nehôd.

Konzultácie a poradenstvo

Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti dopravných nehôd však nie je určená len pre odborníkov, ale pre každého, kto potrebuje objektívne a nezávisle posúdiť príčinu vzniku dopravnej nehody. Našimi zákazníkmi sú okrem štátnych orgánov napr. spoločnosti poskytujúce poistenie motorových vozidiel, advokátske kancelárie, spoločnosti podnikajúce v cestnej doprave, ... ale tiež samotní účastníci dopravných nehôd.

Kurzy defenzívnej jazdy

Ďalšou vzdelávacou činnosťou našej spoločnosti je vykonávanie Kurzov defenzívnej jazdy, ktoré sú určené nielen pre vodičov profesionálov a vodičov referentských vozidiel, ale tiež pre širokú motoristickú verejnosť. Vodičom motorových vozidiel všetkých kategórií poskytujú neoceniteľné informácie o konkrétnych príčinách vzniku dopravných nehôd. Naučia sa predvídať možnosť vzniku kritických situácií v cestnej premávke a tak si vytvárať dostatočný časový priestor na ich odvrátenie. Výsledkom osvojenia návykov defenzívnej jazdy je zníženie dopravnej nehodovosti.

SPROSTREDKOVANIE POZNATKOV A VEDOMOSTÍ

AKTUÁLNE INFORMÁCIESEMINÁR

TECHNICKÁ ANALÝZA DOPRAVNÝCH NEHÔD

19.-20.5.2017

EXPERT GROUP opäť organizuje odborný seminár zameraný na technickú analýzu dopravných nehôd, ktorý sa bude konať v dňoch 19.-20.5.2017 v Hoteli Kaskády pri Galante.

Týmto Vás srdečne pozývame a tešíme sa na stretnutie!


Podrobné informácie nájdete priamo na stránkach seminára www.usi.expertgroup.sk.