Expert Group logo

  • Register

Vzdelávacia činnosť

Jednou z ambícií spoločnosti EXPERT GROUP je vykonávanie vzdelávacej, konzultačnej a poradenskej činnosti v problematike, ktorá je jej blízka z výkonu znaleckej činnosti.

Dvaja zo zakladateľov spoločnosti sú znalci z odboru cestnej dopravy s dlhoročnou praxou vo svojej profesii. Práve ich skúsenosti a znalosti v oblasti technickej analýzy dopravných nehôd predurčujú zameranie spoločnosti v oblasti vzdelávania. Prvoradým cieľom je odovzdávať svoje poznatky a vedomosti o príčinách vzniku dopravných nehôd nielen odbornej ale aj širokej verejnosti. Preto najvýznamnejšou činnosťou spoločnosti EXPERT GROUP je vykonávanie školení, kurzov a poskytovanie konzultácií a poradenstva práve v tejto problematike.

Odborné semináre

Pre znalcov z cestnej dopravy ponúka spoločnosť EXPERT GROUP predovšetkým školiacu činnosť formou odborných seminárov, ktoré organizuje v spolupráci s inými významnými slovenskými a zahraničnými organizáciami zaoberajúcimi sa technickou analýzou dopravných nehôd.

Konzultácie a poradenstvo

Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti dopravných nehôd však nie je určená len pre odborníkov, ale pre každého, kto potrebuje objektívne a nezávisle posúdiť príčinu vzniku dopravnej nehody. Našimi zákazníkmi sú okrem štátnych orgánov napr. spoločnosti poskytujúce poistenie motorových vozidiel, advokátske kancelárie, spoločnosti podnikajúce v cestnej doprave, ... ale tiež samotní účastníci dopravných nehôd.

SPROSTREDKOVANIE POZNATKOV A VEDOMOSTÍ

AKTUÁLNE INFORMÁCIESEMINÁR

PC-CRASH 13.1

EXPERT GROUP organizuje odborný seminár zameraný na analýzu dopravných nehôd pomocou výpočtového a simulačného programu PC-Crash, ktorý sa bude konať v dňoch 24.-25.9.2021 v hoteli Kaskády pri Galante.

Týmto Vás srdečne pozývame a tešíme sa na stretnutie!


Podrobné informácie nájdete priamo na stránkach semináru www.usi.expertgroup.sk.