Expert Group logo

  • Register

Znalecká činnosť

EXPERT GROUP je spoločnosť zameraná predovšetkým na vykonávanie znaleckej činnosti, ktorá je platnou legislatívou definovaná ako špecializovaná odborná činnosť vykonávaná pre zadávateľa.

Posudzovanie určitých skutočností závisí v mnohých prípadoch od vyriešenia otázok, na ktorých zodpovedanie sú potrebné značné odborné vedomosti a skúsenosti. Znalecká organizácia je práve tou právnickou osobou, ktorá je kompetentná, prostredníctvom odborných vedomostí svojich znalcov, expertne zodpovedať rôzne odborné otázky zadané zadávateľom znaleckého úkonu.

Interdisciplinárne znalecké posudky

Rozsah činnosti a odborné zameranie našej znaleckej organizácie nám umožňuje, v prípade potreby, vypracovať interdisciplinárne znalecké úkony, v ktorých sú posudzované otázky z viacerých znaleckých odborov a odvetví. Preto v takýchto prípadoch nie je potrebné priberať do konania viacerých znalcov, resp. priberať konzultantov, čo je z administratívneho, ale predovšetkým z časového hľadiska výhodou pre zadávateľa znaleckého úkonu.

Príkladom interdisciplinárnych znaleckých posudkov môžu byť posudky týkajúce sa nehôd v cestnej doprave, kde väčšinou dochádza ku kombinácii odborov Doprava cestná a Zdravotníctvo a farmácia, alebo posudky týkajúce sa nehôd v leteckej doprave, kde môže dôjsť ku kombinácii odborov Doprava letecká a Elektrotechnika.

INTERDISCIPLINÁRNE ZNALECKÉ POSUDKY

AKTUÁLNE INFORMÁCIEZRUŠENIE SEMINÁRA

PC-Crash 13.0
16.-17.10.2020

Aj tento rok organizoval EXPERT GROUP odborný seminár zameraný na technickú analýzu dopravných nehôd pomocou programu PC-Crash, ktorý sa mal konať v dňoch 16.-17.10.2020 v Hoteli City v Galante.

Vzhľadom na súčasnú situáciu v súvislosti s koronavírusom COVID-19 je konanie tohto seminára zrušené!


Podrobné informácie nájdete priamo na stránkach seminára www.usi.expertgroup.sk.