Expert Group logo

  • Register

Znalecká činnosť

EXPERT GROUP je spoločnosť zameraná predovšetkým na vykonávanie znaleckej činnosti, ktorá je platnou legislatívou definovaná ako špecializovaná odborná činnosť vykonávaná pre zadávateľa.

Posudzovanie určitých skutočností závisí v mnohých prípadoch od vyriešenia otázok, na ktorých zodpovedanie sú potrebné značné odborné vedomosti a skúsenosti. Znalecká organizácia je práve tou právnickou osobou, ktorá je kompetentná, prostredníctvom odborných vedomostí svojich znalcov, expertne zodpovedať rôzne odborné otázky zadané zadávateľom znaleckého úkonu.

Interdisciplinárne znalecké posudky

Rozsah činnosti a odborné zameranie našej znaleckej organizácie nám umožňuje, v prípade potreby, vypracovať interdisciplinárne znalecké úkony, v ktorých sú posudzované otázky z viacerých znaleckých odborov a odvetví. Preto v takýchto prípadoch nie je potrebné priberať do konania viacerých znalcov, resp. priberať konzultantov, čo je z administratívneho, ale predovšetkým z časového hľadiska výhodou pre zadávateľa znaleckého úkonu.

Príkladom interdisciplinárnych znaleckých posudkov môžu byť posudky týkajúce sa nehôd v cestnej doprave, kde väčšinou dochádza ku kombinácii odborov Doprava cestná a Zdravotníctvo a farmácia, alebo posudky týkajúce sa nehôd v leteckej doprave, kde môže dôjsť ku kombinácii odborov Doprava letecká a Elektrotechnika.

INTERDISCIPLINÁRNE ZNALECKÉ POSUDKY

AKTUÁLNE INFORMÁCIESEMINÁR

PC-CRASH 13.1

EXPERT GROUP organizuje odborný seminár zameraný na analýzu dopravných nehôd pomocou výpočtového a simulačného programu PC-Crash, ktorý sa bude konať v dňoch 24.-25.9.2021 v hoteli Kaskády pri Galante.

Týmto Vás srdečne pozývame a tešíme sa na stretnutie!


Podrobné informácie nájdete priamo na stránkach semináru www.usi.expertgroup.sk.